Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Tình Yêu – Sáng Tác&Trình Bày: Nữ tu Thùy Linh, FMA


Sáng Tác&Trình Bày: Nữ tu Thùy Linh, FMA 
Hoà Âm: Nhóm Tình Thương Melbourne, Australia