Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Thơ Tranh:Thơ Cho Con Gái


Thơ: Nguyễn Đắc Thắng
Thơ Tranh: Kim Oanh