Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Thơ Tranh: Thương Xót Chút Tình


Thơ&Thơ Tranh: Kim Oanh