Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Hoàng Hạc Lâu -Thơ Thôi Hiệu - Phổ Nhạc Cung Tiến - Quỳnh Giao


 
Thơ: Thôi Hiệu 
Lời Việt: Vũ Hoàng Chương
Phổ Nhạc: Cung Tiến 
Tiếng Hát:Quỳnh Giao