Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Mùa Lễ Giáng Sinh


Mùa Giáng Sinh trang trí khắp nơi,
Kết đèn sáng rực điểm sao trời
Quà treo bốn phía cây thông đẹp,
Thiệp gởi phương xa bạn quý mời.

Lấp lánh đèn soi mơ cõi mộng,
Chập chờn ánh điện chiếu lên đời.
Chạy đua tháng tận năm cùng Tết,
Quà cáp thăm nhau chuẩn bị rồi !

Mai Xuân Thanh 
Ngày 08 tháng 12 năm 2014