Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Thơ Tranh: Em Mơ Một Đóa Quỳnh


Tranh Vẽ: Họa Sĩ Thanh Trí
Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh