Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Quả Cau Tình


Trầu vàng có chút muộn màng
Sẽ cho hụt hẫng lỡ làng nhân duyên
Cố đi tìm lá trầu tiên
Gởi cho bên ấy về miền xa xôi
Dương Hồng Thủy

Têm trầu cau với tí vôi
Mở đầu câu chuyện tình thôi muộn màng
Thế mà ai nở vội vàng
Duyên không trọn vẹn tham sang phụ bần
Ngỡ chọn dòng nước trong ngần
Ai ngờ dòng đục một lần lún sâu
Trầu ơi sao nỡ phụ cau
Để vôi bạc trắng xót đau cả lòng.

Kim Oanh