Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Thơ Vui: Ích Lợi Của KimNgũ kim chính thật là ngũ long *
Kiếp trước khéo tu hóa thành rồng
Đứng đầu tứ quý làm mưa gió
Phun châu, nhả ngọc, con nhà tông
Giáo sư lúc trước kiêm hiệu trưởng
Hô mây, gọi gió, rất thành công
Bây giờ lên chức làm sư tỉ
Mượn kim để chích mớ bòng bong

13/09/2014
Hồ Nguyễn
* Kim Quang, Kim Chi, Kim Tây, Kim Phượng, Kim Oanh* * *(Họa bài Ích Lợi của Kim của Hồ Nguyễn)

Rỗng Không

Ca tụng làm chi kẻ long bong
Cả đời bại trận chẳng thủ phòng
Hổ thẹn nên đầu không dám ngẩng
Te tua còn lại chỉ tay không
Tăm tối tủi thân thời túi rổng
Tiền lương bóp họng đói miệng rồng..
Còn chút thân tàn vui với bạn
Mượn kim vá víu mảnh đời ngông
13/09/2014
Kim Quang
* * *
Hi....hi...hi..... mèng ơi , sáng sớm mở mail ra em cười quá trời 2 bài thơ của hai chị.
Cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy, hai chị cho em đầy nụ cười. .....
Mưa gió gì em cũng mời các anh chị ra quán cà phê nha.....

Không Rỗng

Sáng sớm thức dậy em thả rong
Thơ ai xướng họa uốn thành rồng
Em mê mỏi cổ đầu vươn ngẩng
Nhìn lại thơ mình sợ... muốn dong ...hi..hi....
Phen này phải học nhà Hồ tông
Và bám víu đuôi chị Kim rồng
Hy vọng Kim Út không rỗng túi
Càphê, em đãi... chị chịu không?Hi....hi...hi.....

 Út Kim (Kim Oanh)
15/9/2014