Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Quà Mơ Đêm Giáng Sinh


Ngày tháng chậm lăn theo tờ lịch
Sao băng nhanh tối mịch trời khuya
Chợt bừng lên một tia mắt sáng
Mẹ vui mừng Chúa Giáng trần gian

Con tha thiết bên máng cỏ cầu

Cho người tay trắng bớt niềm đau
Quà ban tặng cho nhau sức sống
Giữa cuộc đời trời lộng tuyết giăng

Ngày tháng nhanh mặc quanh tất tưởi

Mời người lầm lũi.. sưởi than hồng
Hơ ấm lại linh hồn thống khổ
Tuyết trắng màu hoa trổ hồi sinh

Đêm nay đôi tay hiền gở lịch

Từng tờ rơi, cô tịch bước qua...
Vá băn khoăn.. đóng cửa vết hằn
Ngày dần đi... cần chăng đếm số.

Như kẻ nợ, tính chi thua lỗ

Người trắng tay, hết khổ đuổi theo
Chớ nghĩ suy, dời gót người nghèo
Vào nhà Chúa ..tình treo trong vắt

Ngày Giáng Sinh lòng đây biết chắc

Gói quà xinh, nơ thắt màu mơ
Một góc tim cột gút đợi chờ
Xếp thiệp nhớ vắt hờ tim trái

Kim Oanh