Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Tổng Giáo Phận Melbourne - 15/11/2015

Tổng Giáo phận Melbourne, kính mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thật trọng thể tại Nhà Thờ Chánh tòa Saint Patrick, East Melbourne. Ngày 15/11/2015.
Thánh lễ và rước kiệu do Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne chủ tế cùng 26 Linh mục Việt Nam trong Tổng Giáo Phận đồng tế. 
Rất đông giáo hữu khắp nơi về hiệp dâng Thánh lễ. 
Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ca vang lời ca hào hùng mừng ngày Đại lễ.Thực Hiện:VietCatholic
Vài Hình Ảnh trong Đại Lễ
1/ Lễ Rước Kiệu

2/ Đại Lễ do Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long Chủ Tế


3/ Buổi Tiệc Mừng Bổn Mạng Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Tại Nhà Thờ Collingwood