Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Nâng Niu Cánh Mộng


Ta mơ một thoáng gió heo may
Giọt nắng tơ vương ngọn liễu gầy
Một cánh hoa vàng trên cỏ biếc
Một mùa thu muộn trở về đây

Một đóa tin yêu ngày hội ngộ
Một trời hy vọng buổi chia tay
Hiệp khách dừng chân bên gác trọ
Cùng ta đối ẩm mái hiên ngoài

Tiếng mưa có não lòng tri kỷ
Thì xin một chén cũng là say
Bước khẽ cho mùa không trở giấc
Nâng niu cánh mộng kẻo mù bay

Hỡi ơi một thoáng dư hương cũ
Bỗng chập chùng xô động tháng ngày

( Trích trong tuyển tập Quê Hương Ngàn Dặm II - Anh Vân thực hiện)
Thụy Khanh
3-6-1989