Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Mưa Thu


Chiều nao sánh bước bên nhau
Hạt thương hạt nhớ ngọt ngào tình yêu
Chiều nay vàng võ tiêu điều

Lá sầu lá rụng như trêu lòng người

Kim Oanh
* Hình phụ bản của Tống Ngọc Nhan