Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Buổi Tĩnh Tâm Của Ca Đoàn Kitô Vua - Tại Dòng Tu Kín Vùng Kew Melbourne - Phần 2

1/Vài hình ảnh kỷ niệm buổi Tĩnh Tâm của Ca Đoàn Kitô Vua tại Dòng Tu Kín, đường Stevenson, Kew - Victoria.

Cha Đinh Thanh Bình
Nhi, Báu, Cha Đinh Trọng Chính, Tiến Lan, Sơ Hoa


2/ Là ngày Lễ truyền thống Melbourne Cup của nước Úc, các nàng cũng không quên chiếc nón để làm duyên, do đôi tay khéo léo của Uyên Nhi kết bằng hoa tươi.

Lan, Uyên Nhi
Vi, Thanh Bình
Ngọc Hương
Kim Oanh, Liên, Bích Ngọc, Áng Nguyệt
Kim Oanh, Ánh Nguyệt
..., KimOanh, Vi, Ánh Nguyệt, Bích Ngọc, Liên, Ngọc Hương,Thanh Bình, Hường, Lan, Bạch Tuyết, Uyên Nhi
Vi, Loan, Oanh, Liên, Ngọc, Nguyệ, Bình, Nhi

Hình Ảnh: Uyên Nhi