Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Nguyên Khang Giọng Ca Vàng Đất Vĩnh


Cõi Mưa - Sáng tác Trần Lê Hoàng

Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh