Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Buổi Tĩnh Tâm Của Ca Đoàn Kitô Vua - Tại Dòng Tu Kín Vùng Kew Melbourne - Phần 1

Melbourne Cup Day 3/11/2015, là ngày lễ, cũng nhân cơ hội này anh chị em ca viên Ca Đoàn Kitô Vua chọn ngày này là ngày tĩnh tâm.
Với đề tài: Ca Đoàn & Phụng Vụ trong Thánh Lễ, do Cha Đinh Trọng Chính hướng dẫn
Đề tài cho các em thiếu nhi do Cha Bình hướng dẫn.
Tại Dòng Tu, đường Stevenson, Kew - Victoria.
Thời gian và chương trình được sắp xếp như sau:

- 9g30 – 11g15 - Ca Đoàn & Phụng Vụ trong Thánh Lễ 
Trước khi bắt đầu, Cha Chính sinh hoạt ngoài trời, trò chơi và tiếng hát thật vui đã mang sự ấm áp trong khí trời lành lạnh của sáng sớm.
Bắt đầu buổi học, Cha đã giúp cho ca viên thấu hiểu thế nào là vai trò Phục Vụ và Phụng vụ trong Thánh lễ của Ca Đoàn.

- 11g15- 11g30 - Giải Lao
Trong phần giải lao, trà và cà phê, đặc biệt Sơ Hoa rất khéo tay nướng những chiếc bánh thật ngon.
- 11g30 – 12g30 - Tiếp tục đề tài trên
Cha chia ra làm 4 toán, để ca viên chia sẻ và bàn thảo cùng nhau trong vai trò của mình, như thế nào cho họp lý và đúng nghĩa.
- 12g30 – 14g00 - Ăn trưa và tự do 
Các chị trong nhóm chia nhau phần ẩm thực, Đúng là những bàn tay khéo léo, tất cả có bữa ăn ngon miệng.
14g00 – 15g30 - Thánh Lễ và chia sẻ

15g30 – 16g00 - Dọn dẹp và chấm dứt chương trình Tĩnh tâm

***
1/ Sinh hoạt ngoài trời - Cha Đinh Trọng Chính phụ trách
2/ Cha Đinh Thanh Bình phụ trách hướng dẫn các em thiếu nhi 
 3/ Cha Đinh Trọng Chính phụ trách - Với đề tài: Ca Đoàn & Phụng Vụ trong Thánh LễHình Ảnh: Uyên Nhỉ