Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Milly Ou La Terre Natale - Alphonse De Lamartine(1790 - 1869 )


Objets inanimés!Avez-vous donc une âme?
Qui s ‘attache à mon âme, Et la force d’ aimer.

( Trích 2 câu cuối của bài thơ Milly Ou La Terre Natale)
Alphonse De Lamartine


Các Bài dịch: Quê Mẹ
1/
Hỡi những vật vô tri kia đó 
Nói cho ta mi có hồn không?
Nào hay cái vẽ lạnh lùng 
Mà tình mi cột tận cùng hồn ta!

Mailoc  
Santa Fe Srings 22-10-15
***
2/
Có hồn chăng vật vô tri kia hỡi?
Tâm linh này lụy bởi tình yêu mi!

Kim Oanh
Melbourne23-10-2015
***
3/
Có hồn không vật vô tri???
Nói cho ta biết. Sao mi lạnh lùng!
Lòng ta lưu luyến vô cùng
Tình mi đã côt bóng hình với ta

Song Quang  
***
4/ Vật Vô Tri

Ôi những vật vô tri vô hận
Phải linh hồn đang ẩn bên trong
Khiến ta xao xuyến nơi lòng
Một tình sâu đậm mãi không phai nhoà.

Quên Đi  
***
Quê Nhà

Vật vô tri, có linh hồn?
Mỗi khi nghĩ tới,
Bồn chồn lòng ta,
Tình yêu sức mạnh thăng hoa!

Lộc Bắc phỏng dịch