Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Buộc Gió Hoàng Hôn


Hoàng hôn huyền hoặc nét liêu trai
Sắc ráng chiều hôm tím phương đoài
Hồn say thơ thẩn đêm dần xuống
Tuyệt cảnh mơ màng chớ nhạt phai

Buộc gió hoàng hôn giữ chặt tay
Sợ ngày thức giấc tình e thẹn
Hò hẹn bất ngờ vẹn trăng thơ
Không gian yên lặng hạnh phúc chờ


Kim Oanh