Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Sài Gòn Kỷ Niệm - Sáng Tác Anh Bằng - Đan Nguyên ( Hình ảnh Trước 1975)


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác: Anh Bằng
Tiếng Hát: Đan Nguyên
Thực Hiện: khanhcuong98vn