Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Góc Nhỏ Giáo Đường


Hồn quất quýt vấn vương
Quyện theo khói trầm hương
Sầu dâng bài ca Thánh
Xe lăn bánh cuối đường
Ai ra đi vội vã
Thánh Giá lặng tiếc thương
Góc xưa người buồn bã
Cô đơn giữa màn sương!

Kim Oanh