Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Mượn Hoa Bày Tỏ Tiếng Lòng


Giao mùa ai ngóng ai chờ
Muôn hoa đua sắc thẩn thờ thi nhân

Xếp chữ muốn nói… phân vân
Ráp câu tình ý xa gần… chẳng xong
Mượn hoa bày tỏ tiếng lòng
Sắt son tô vẽ đượm nồng hương yêu!


Kim Oanh