Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Buổi Tĩnh Tâm Của Ca Đoàn Kitô Vua - Tại Dòng Tu Kín Vùng Kew Melbourne - Phần 5

Trước khi ra về, Sơ Hoa hướng dẫn viếng thăm chung quanh Dòng Tu.

1/ Từ Cổng chánh đi vào

2/ Nơi ở của các Sơ và cũng là nơi an nghỉ khi được Chúa gọi về  Ngôi mộ của các sơ đã được Chúa gọi về
Cha cho biết các sơ sinh sống  nơi dòng tu này và sẽ cũng yên nghỉ nơi này khi được Chúa gọi về


3/ Những nụ cười tươi và thanh thản sau buổi Tịnh Tâm, Chào nhé hẹn sang năm nha các bạn
 Hình Ảnh:Uyên Nhi & Kim Oanh