Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Cám Ơn


Hạnh Phúc…

Đêm đêm thương Má nhớ Ba
Ghì trăng ôm ấp bóng sa thật gần
Ngỡ ngàng vời áng phù vân
Với theo nguyệt lặn mắt lần luyến lưu
Hạnh phúc thoáng chốc phù du
Lan nhanh trong lớp sương mù bao quanh

Kim Oanh
30-10-2015    
***                             
Bài Họa:Cám Ơn

(19-tháng 9 Âm Lịch – Năm Ất Mùi)

Cám ơn Em nhớ giỗ Ba
Trăng non mười chín tưởng xa mà gần
Đời người như áng phù vân
Ân Cha nghĩa Mẹ ngàn lần luyến lưu
Ba về một thoáng phù du
Ba đi để lại sương mù phủ quanh.

Dương Hồng Thủy
(02/11/2015)