Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Ngọn Nến Hy Vọng


Trong đêm hy vọng mong manh
Loé lên ánh sáng an lành từ tâm
Lời khấn quyện khói hương trầm
Muôn dân thoát khỏi tháng năm ba đào
Nguyện xin Chúa ngự trên cao
Lắng nghe tha thiết khẩn cầu nài van
Nhậm lời ân huệ Ngài ban
Hạnh phúc tươi đẹp thế gian hòa bình!

Kim Oanh
* Ảnh phụ bản của Biện Công Danh