Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Mùa Thu Đã Vào Thành Phố


Có lẽ ! Thu đã vào thành phố
Sao lá vàng lay nhẹ cành khô
Ong bướm hoa không chỗ nương nhờ
Nghe chút lạnh mộng mơ chờ đợi

Mùa của những buồn rơi khơi dậy
Bao lệ sầu kết đọng thành mây
Tang thương lắm nhưng gầy guộc nhớ
Tiếng tơ lòng lã lướt ngàn Thu

Vào rừng yêu rối trận sương mù
Lời thỏ thẽ mùa Thu huyền hoặc
Lắng tâm hồn mặc khải Thu xưa
Ôi đẹp quá ! Thu vừa vào phố

Vô tình cơn gió thơm vàng lá
Xào xạc lòng bóng ngã vầng trăng
Mặn nồng rơi âm thanh lá rụng
Chỉ có Thu tiếng vọng vun tình

Xin người hãy dừng tay gom lá
Để Thu vàng trãi khắp đường xa
Cả không gian cảnh quả trời yêu
Kiêu hãnh lắm mùa Thu còn đó

Vĩnh Long 19-5-2010

Lê Kim Hiệp