Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Chiều Chia Ly


( Cảm tác từ ảnh của Daniel Bien)

Bóng nhỏ ai qua để nhớ nhiều

Mây buồn lặng gió bến đìu hiu
Hình như đèn đứng mang tâm sự
Của lúc chia ly một buổi chiều.

Biện Công Danh
***
Bàng bạc trời mây xám giăng nhiều

Bao trùm cảm nỗi bóng quạnh hiu
Đèn chung tâm sự buồn không tỏ
Dòng khóc từ ly ngập bến chiều

KimOanh