Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Một Góc Mùa Xuân - Kew, Melbourne 2015

Đố chị em bóng hình ai?
Nhìn đi nhìn lại nhìn hoài không ra
Xinh xinh trông tận xa xa
Lại gần cũng đủ già già ... dễ ưa? hi..hi..hi.... 
Mấy cô nàng phá phách hết biết nha....

Hình Ảnh:Ánh Nhguyệt, Uyên Nhi, Kim Oanh