Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Thiên Thai - Sáng Tác Văn Cao


Thơ Cảm Tác: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh

 

Nhạc Và Lời: Văn Cao
Tiếng Hát: Thái Thanh
Thực Hiện Youtube: musiclandvietnam