Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Cảm Mùa Thu

Ngày 49 em vay hình ảnh
Dán bài thơ để tưởng nhớ về
Người anh hiền đậm nét hồn quê
Tình son sắt câu thề ước vọng...
Vòm Pleiku gió quang mây lộng
"Cánh Đại Bàng" mơ mộng ngủ yên....
28/9/2016


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh