Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Tình Lịm Tắt


Lâu rồi chim di rời phương Bắc
Để lại đây tuyết phủ màu tang
Quanh gốc thông già tình lịm tắt
Lá ngừng trôi suối nhỏ vương mang
Đem giòng lệ cưú hàng mi dại
Ngữa lên trời tìm ánh sao mai
Vu vơ ngắm đèn khuya vắng bóng
Suối cạn dần thân lộ gốc thông
Lại bến xưa người trong giấc ngủ
Lạnh sương đêm hòa khúc hoang vu
Cành hkô lặng đan cùng mây xám
Gót điêu linh dày xéo ngàn thu
Mai này không người nơi song đợi
Khúc ai bi cuồn cuộn khắp nơi
Đông mang gió Tuyết chôn màu nhớ
Lấp tình xưa kín đáy mộ khô
Bỏ cả sau lưng lại cho đời.

Lê Kim Hiệp
Cali – USA