Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Những Dòng Thơ Của Song Quang Và Kim Oanh
Xem Cánh Hoa Lòng

Tim em nở cánh hoa lòng
Có cho ai đến xem không hở người?
Hoa nầy quý nhất trên đời
Đoan trang,đức hạnh rạng ngời tin yêu!


Song Quang
***
Hoa Tâm


Hoa tim đầy ấp trong lòng
Tùy tâm không có, có không nhé người
Nhân duyên gặp gở trong đời
Đối nhân tử tế đẹp ngời hoa yêu


Kim Oanh

***
Hoa lòng chứa ở ngăn nào??
Nhớ chừa một chổ đừng rào...kín nghen!
Chứa vào hình bóng không tên
Tình Cha nghĩa Mẹ chẳng quên ơn người.


Song Quang
***
Hoa lòng chia ngăn thế nào?
Biển nguồn lay láng không rào nổi nghen!
Từ khi Cha Mẹ đặt tên
Công ơn dưỡng dục sao quên hởi người


Kim Oanh