Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Ừ Em ĐiĐời thuyền cuối bến biệt ly
Thoáng như giấc mộng nẽo đi cõi bồng
Đường trần vướng lắm bụi hồng
Trở về bên cát lượn vòng hóa thân
Ừ em đi cũng một lần
Nhìn theo bóng chiếc bâng khuâng nhớ về


Kim Phượng
28.9.2016, Ngày ra đi thứ 49 của em Lê Kim Hiệp