Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Thiên Đàng Lạc Lối - Thơ BH - Phổ Nhạc Phạm Anh Dũng
Thơ: BH 
Phổ Nhạc: Phạm Anh Dũng 
Tiếng Hát: Xuân Thanh