Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Trung Thu Dâng Chúa - Sáng Tác Anh Tuấn - Duy Hải


Sáng Tác: Anh Tuấn 
Hoà Âm: Nguyên Dũng
Tiếng Hát:Duy Hải