Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Tình HoaThương ai tui tặng hoa hồng
Nhớ ai tui gửi cả lòng tui theo

(Biện Công Danh)

Thương ai anh tặng hoa hồng
Sao không nói rõ để lòng mộng mơ
Nhớ theo chín đợi mười chờ
Ngày đi tháng lại chơ vơ hoa tàn......


Kim Oanh