Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Lễ Cưới Con Gái Anh Chị Minh Hà Tại Thánh Đường North Fitzroy - 2016

Ca Đoàn Kitô Vua trong Thánh Lễ tại Nhà Thờ North Fitzroy ngày 27/8/2016

Oanh, Liên, Trang,Tuyết,Thiên, Nhi, Vi, Hường,Ngọc, Trâm
Tuyết, Hy


Hình Ảnh: Minh Thiên, Uyên Nhi, Tiến