Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Giọt Lệ TìnhGiọt thương giọt nhớ giọt chờ
Giọt trông giọt ngóng từng giờ mưa tuôn...
(KimOanh)

Giọt nào qua ngõ lầu chuông
Giọt nào thấm ướt nỗi buồn ngày qua
Giọt nào niềm nhớ sâu xa
Giọt nào khắn khít với ta một đời
Trong ta đi vắng một người
Nhịp tim tiếng thở theo lời hẹn xưa!

Biện Công Danh
4/8/2016