Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Thánh Lễ Tạ Ơn Và Tạm Biệt Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long - Melbourne


Melbourne, Ngày 1-6-2016
Đức Tổng Giám Mục Denis Hart TGP Melbourne đã chủ toạ Thánh Lễ Tạm Biệt Đức Cha Vincent Long tại Thánh Đường Chính Toà St Patrick’s Cathedral - Melbourne City với sự chủ tế của Đức Cha Vincent long.
Lúc 7 giờ chiều thứ Tư, năm Đức Giám Mục Đức Cha Mark Stuart Edwards là người sẽ thay thế Đức Cha Vincent Long trông coi vùng Phía Tây Melbourne, 71 linh mục và một phó tế. 
Đặc biệt ca đoàn hát thánh ca hôm nay là Liên Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Melbourne.
Ngơài giáo dân tham dự. Thân mẫu cùng gia đình Đức Cha cũng có mặt trong thánh lễ hôm nay. 

Thánh lễ chấm dứt, Nhiều giáo dân và các ca viên cùng Đức Cha ghi lại những hình ảnh kỷ niệm.Tất cả đều lưu luyến chẳng muốn rời xa.

Uyên Nhi