Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Tình Bần Chua Chát


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh