Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Tưởng Niệm 11/9/2001 - 11/9/2016


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh