Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Giấc Ngủ Cô Đơn


Thơ: Việt Hải
Thơ Tranh: Kim Oanh