Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Khóc Tình XaChiều chiều tan học qua sông
Chiếc phà đưa khách theo dòng nước trôi
Lần tìm bóng dáng em tôi
Áo ai trắng xoá tinh khôi học trò

Tình yêu anh nhốt đầy kho
Tim tràn lòng ngại âu lo mở lời
Ráng chiều rực áng lưng trời
Đốt anh cháy bỏng em khơi môi hồng

Thời gian vụt tắt lửa lòng
Em từ giã bước theo chồng phương xa
Chuyến phà một bóng anh qua
Trời hoàng hôn khóc tình xa khuất ngàn.

Kim Oanh
***
Tình Lỡ
Lấy cảm hứng từ bài thơ "Khóc Tình Xa" 

Chiều nay ra đứng bờ sông
Thấy con nước chảy theo dòng buông trôi
Bồi hồi chợt đến hồn tôi
Nhớ người áo trắng "tinh khôi học trò"
Thường ngày đi học qua đò
Tim lòng mỡ ngỏ để cho trao lời
Thời gian trôi tựa mây trời
Bẳng đi một dạo em thôi tuổi hồng
Nổi buồn vụt chớm trong long
Hay tin em đã lấy chồng xứ xa
Đò chiều giờ chẳng em qua
Để mình tôi đứng nhạt nhòa hoàng hôn

Song Quang