Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Nhớ Ơn Ba!

Ngày Nhớ Ơn Ba, Nguyện cầu Ba được Ngày Vui bên Má nơi Thiên Đàng
Happy Father's Day 04.Sep.2016


Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh