Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Thơ Tranh: Hoa Mai Hồng


Thơ: Dương Hồng Thủy
Thơ Tranh: Kim Oanh