Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Say - Chấp Nhận
Bài Xướng: Say

Uống cho bình cạn rượu lưng
Uống quên trời đất vô chừng nắng mưa
Đường về chẳng biết ai đưa
Hình như hôm ấy ta vừa đủ say
Bạn hiền sẻ đắng chia cay
Gặp nhau cứ rót ly đầy ly vơi
Với em cần một ly đời
Đắng cay chẳng thiếu, ngọt bùi cũng dư!

Ngọc Hiệp
***

Bài Họa:  Chấp Nhận

Giải sầu mượn rượu ngã lưng
Men buồn không lượng vô chừng lệ mưa
Nghiệt oan bám lấy đẩy đưa
Muốn quên chén cạn cho vừa giấc say

Lụy trần tình quá chua cay
Than van tâm khổ dạ đầy chẳng vơi

Chấp nhận gánh hết nợ đời
Trời thương chia ngọt xẻ bùi... Phúc dư!


Kim Oanh