Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Về Chưa?
Nắng vàng sưởi lạnh Úc Châu
Chuyến xe trở lại người đâu chưa về?
Cùng nhau ôn lại tình quê
Bao năm viễn xứ mỏi mê đợi chờ?

Nơi đây đông giá sương mù
ST Kilda Beach âm u vắng người
Chờ xuân trổ nụ hoa tươi
Melbourne ấp áp nụ cười đón ai

Kim Oanh