Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Quỳ Bên Mẹ


Ta ngã quỵ trước bình minh đen tối
Bởi mặt trời không soi lối đúng sai
Ta mòn hao với hình hài tiều tụy
Bởi vì đời hỷ nộ ái sân si

Quỳ bên Đức Mẹ nguyện cầu tha thiết
Thắp đèn trời cho tâm biết nẽo ngay
Ánh sáng niềm tin soi lối từng ngày
Cho thế giới thoát biến tai vụt đến

Kim Oanh
Ảnh phụ bản:Nhà thờ La Vang thuộc quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được xây dựng năm 1928 
và bị phá huỷ trong trận chiến mùa Hè năm 1972