Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Một Góc Thôn Quê Miền Tây


Ảnh Chụp &Thơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh