Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Chim Cánh Gãy
Nghe chân vang giữa lòng Phố Núi
Đêm vọng về lủi thủi mình ta
Hun hút sâu ngõ tối xa nhà
Luyến tiếc đã qua thời son trẻ

Kẻ si tình quay lại miền cao
Tìm đóa hồng xưa ngấn lệ trào
Cao Nguyên mấy nẻo sao buồn thế
Để mưa lòng tí tách hạt rơi


Lê Kim Hiệp