Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Chân QuêHò ơi......
Chiều chiều giặt áo bờ ao
Em không vò kỹ phai màu áo tơi
Nâng niu giữ chút làn hơi
Ủ mùi hương cũ hò...ơi
...ủ mùi hương cũ sợ vơi ân tình.....

Hò ơi...
Những lúc em chỉ một mình
Nhớ thương người ấy ..... hò ơi
...nhớ thương người ấy khi mình xa nhau.....

Kim Oanh