Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Bài Mừng Sinh Nhật Việt Hải 7/12/2016


Thơ: Cao Mỵ Nhân
Thơ Tranh: Kim Oanh